Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage

"De MAS levert altijd weer bijzondere verhalen op"

MAS

Wij zijn trots op onze maatschappelijke stage (MAS), waarbij leerlingen geheel belangeloos stage lopen bij een vereniging of instelling. Waar de overheid dit project ooit geïnitieerde heeft en weer afgeschaft, heeft het Cambium College besloten om de MAS te handhaven. In het kader van het burgerschapsonderwijs, neem de maatschappelijke stage een prominente plaats in. De MAS staat los van de praktijk- en loopbaan-stages, die leerlingen de mogelijkheid bieden om te oriënteren op een vervolgopleiding of beroep.

Onze leerlingen in de derdeklas vmbo en vierde klas havo en vwo doen allen een stage bij een zogenaamde non-profit instelling om dienstbaar te zijn aan de samenleving. We vinden het belangrijk om onze leerlingen mee te geven dat het waardevol is om je ook belangeloos in te zetten voor anderen en de enige genoegdoening je eigen plezier kan zijn. Want hoe zou onze samenleving eruit zien zonder al die vrijwilligers die zich inzetten om het voor de jongeren mogelijk te maken om te sporten, om dat extra stukje gezelligheid te bieden aan de ouderen, of die extra ondersteuning te bieden aan de mensen die moeilijk mee kunnen komen in onze samenleving. Zonder vrijwilliger ziet ons land er anders uit.

Veel leerlingen doen hun maatschappelijke stage bij een sportclub, soms de eigen sportclub. Ook vind je onze leerlingen regelmatig terug in verzorgingshuizen. Er wordt een beroep gedaan op hun sociale vaardigheden, de zelfstandigheid en de verantwoordelijkheid. Leerlingen vallen hier meestal positief in op: eens te meer stellen we vast dat jongeren opbloeien, als ze in hun taak ruimte ervaren om het op hun eigen wijze te mogen doen.

De leerlingen worden op de stageplek begeleid door een coach, die hen ook een waardering geeft. Op school begeleidt de mentor de leerlingen: er wordt uitgelegd wat de bedoeling is, ondersteunt soms bij het vinden van een stageplaats en laat leerlingen nadenken over wat hij of zij heeft geleerd. De leerling sluit de MAS af met een korte presentatie of een verslag. De stage wordt beloond met een certificaat of een vermelding op de cijferlijst bij het diploma.

“In het kader van het burgerschapsonderwijs, neemt de maatschappelijke stage een prominente plaats in.”

Bijzondere verhalen

De MAS levert altijd weer bijzondere verhalen op. Zo is er het verhaal van één van onze leerlingen die stage liep bij een dansschool. Zij danste er al vanaf haar vierde jaar en zit nu ook bij het showteam van deze dansschool, waarmee ze regelmatig optredens heeft. Toen ze op school te horen kreeg dat ze een maatschappelijke stage moest doen, was het helpen bij haar favoriete hobby ook een logische keuze.  Na overleg met de dansdocent mocht zij gaan helpen bij de jongste dansgroepen. De eerste paar keren alleen de warming-up, maar daarna mocht zij ook zelf de lessen verzorgen. Zij kreeg steeds meer verantwoordelijkheid: van te voren had ze overleg met de dansdocent en kreeg ze te horen welke mix-tapes er werden gebruikt voor de dansen. Aan de hand van deze muziek mocht ze zelf de choreografie verzinnen. Hoe ouder de groep, des te moeilijker de choreografie. De maatschappelijke stage is afgelopen, maar deze leerling geeft nog steeds dansles. Nu is het een leuke bijbaan en daarnaast volgt ze ook nog haar eigen danslessen.

Leerlingen van het Cambium College volgen hun maatschappelijke stage op de meest uiteenlopende plekken en manieren. Zo waren ze ook betrokken bij de organisatie van de jaarlijkse ponymarkt (met ook veel kermisachtige attracties en een warenmarkt) in Brakel. Met als centrale vraag: hoe maak je dit evenement aantrekkelijk voor een brede groep? Verder onderzochten de leerlingen ook de waarde van de ponymarkt als verbindende factor binnen de Brakelse gemeenschap.