Duurzaamheid

Duurzaamheid

Duurzaamheid

Cambium College maakt de leerlingen bewust van de huidige vraagstukken ten aanzien van klimaatverandering en duurzaamheid. Dat doen wij in de lessen, in de (examen)opdrachten en in projecten. De school wil energiebewust zijn en duurzaamheid ook in haar bedrijfsvoering bevorderen. De komende jaren zullen we hier verder aan werken.

We beschikken over twee moderne gebouwen die ons eigendom zijn. In het voorjaar van 2011 is het nieuwe gebouw de Waard aan de Oude Bosscheweg opgeleverd. Ruim een jaar later is de nieuwbouw en renovatie van de locatie Buys Ballot aan de Courtine voltooid. Beide gebouwen zijn daarmee voorzien van installaties voor klimaatbeheersing en verlichting naar de standaard van dat moment. Dit geeft ons een goede uitgangspositie waar het gaat om energieverbruik.

Maatregelen

Een aantal maatregelen om te komen tot nog verdere energiebesparing hebben we opgenomen in onze investeringsbegroting en de planning voor groot onderhoud in de komende jaren. Hierbij moet gedacht worden aan aanvullende isolatie van spouwmuren en vloeren van de oudbouw van de locatie Buys Ballot. Op dit moment is de aanschaf van zonnepanelen voor de school nog geen voorgenomen maatregel, onder meer omdat de daken al voor een belangrijk deel gevuld zijn met installaties en de hoeveelheid vierkante meters daardoor beperkt is.

Voor het scheiden van ons afval hebben we afspraken met een afvalverwerkingsbedrijf. Papier wordt apart afgevoerd. We zien dat goed scheiden van afval met behoud van hygiƫne nog niet goed mogelijk is. Daarom mogen we plastic en GFT aanbieden bij het restafval. Het afvalverwerkingsbedrijf dat onze containers leegt zet vervolgens tot 70% van het afval weer om in bruikbare grondstoffen.

In 2018 gingen we over tot een gepersonaliseerd print-managementsysteem, waarbij medewerkers en leerlingen met pasjes kunnen printen. Het doel is om hiermee verspilling tegen te gaan en papier te besparen. We zien dat dit beleid effect heeft.