Burgerschap

Burgerschap

Burgerschap

Het Cambium neemt haar rol om leerlingen voor te bereiden op de maatschappij serieus. Niet alleen het diploma is belangrijk, maar ook de aandacht voor maatschappelijke relevante thema’s. Denk hierbij bijvoorbeeld aan onze democratische waarden en onze rol in Europa.

Locatie De Waard vindt het waardevol om de discussie niet uit de weg te gaan. Klas 1 t/m 3 start elke ochtend met een gesprek omtrent een bepaald (actueel) thema vanuit "Goedemorgen op school".

Maatschappelijke stage (MAS)

Een ander onderdeel van burgerschap is de maatschappelijke stage. Onze leerlingen in het derde jaar van het vmbo en het vierde jaar van havo/vwo gaan stage lopen bij een non-profitorganisatie, met als doel bij te dragen aan de samenleving. We hechten veel waarde aan het idee dat het waardevol is om je belangeloos in te zetten voor anderen, en dat het plezier dat je daar zelf aan beleeft de enige beloning hoeft te zijn.

Lees meer >>