Vmbo 2.0

Vmbo 2.0

Er valt veel te kiezen

Het is een even oud als hardnekkig probleem: je zit op het vmbo en moet al vroeg een vakrichting kiezen, maar je bent daar nog helemaal niet aan toe. Wij van het Cambium College begrijpen dit heel goed en daarom wordt op locatie De Waard gewerkt met meer flexibele keuzemogelijkheden.

Vernieuwing van het vmbo

Er wordt nogal wat van je gevraagd als je op jonge leeftijd al een keuze moet maken die invloed heeft op de rest van je leven. Alles laten afhangen van één moment is niet meer van deze tijd, want juist gedurende hun schoolloopbaan komen jongeren erachter welke keuzes aansluiten bij hun specifieke interesses en talenten. Het Ministerie van Onderwijs kwam daarom een paar jaar geleden met een plan: leerlingen moesten meer keuzemogelijkheden aangeboden krijgen en bovendien niet op één moment die keuze maken, maar op meerdere momenten gedurende hun schoolloopbaan binnen het vmbo.

Het Cambium College gaat nog een stapje verder

Wij omarmen dit idee, maar gaan nog een stuk verder. Omdat onze school heel nadrukkelijk uitgaat van de interesses en talenten van de leerlingen, begeleiden wij ze op locatie De Waard intensief. Coaches/docenten blijven voortdurend in contact met de leerlingen en geven ze – in overleg met ouders – ook adviezen.

En daar blijft het niet bij. Leerlingen van locatie De Waard kiezen voortaan aan het einde van leerjaar 2 een profiel. Ze hebben de keuze uit 5 van die profielen:

  • Economie & Ondernemen
  • Zorg & Welzijn
  • Bouw, Wonen & Interieur
  • Produceren, Installeren & Energie
  • Media, Vormgeving & ICT

Elk profiel bestaat uit 8 onderdelen. Van die 8 onderdelen zijn er 5 verplicht en direct gekoppeld aan het gekozen profiel. De 3 onderdelen die overblijven, zijn vrije keuzes. Bijvoorbeeld: een leerling die Economie & Ondernemen kiest, kan naast de 5 profielgebonden onderdelen kiezen voor praktijkvakken uit de andere profielen, zoals Mens & Gezondheid of Audiovisuele Vormgeving. Dit allemaal om er samen voor te zorgen dat leerlingen hun studie aan het Cambium College afsluiten met een diploma op maat, dat volop kansen biedt voor de toekomst!

De 5 profielen

De 5 profielen

Met de verplichte onderdelen

De keuzedelen.

De keuzedelen.

1 deel hoort bij het eigen profiel. De overige zijn vrij te keizen vanuit alle profielen