Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden brugklas

Wil je super graag naar onze school? Kom dan samen met je ouders/verzorgers naar
een van onze fysieke aanmeldmomenten op maandag 25 en dinsdag 26 maart.
Je kunt beide dagen langskomen tussen 16.00 uur en 19.00 uur.

 

 

Aanmeldformulier brugklas

Download het aanmeldformulier voor de brugklas.
Vul het aanmeldformulier in en kom het persoonlijk bij ons afgeven.  

Cambridge Engels en MuziekPlus

 • Wilt uw kind ook Cambridge Engels volgen in de brugklas (vmbo-tl, havo of vwo). Vul daarvoor het formulier "Aanmelden Cambridge Engels" in.
 • Wilt uw kind ook MuziekPlus volgen in de brugklas (vmbo-tl, havo of vvwo). Vul dan het formulier "Aanmelden MuziekPlus" in. 

Pre-brugklastraining

Voor alle toekomstige brugklasleerlingen die zich hebben aangemeld bij het Cambium College (schooljaar 2024-2025) organiseren wij de pre-brugklastraining.
De overstap van groep 8 naar de middelbare school is groot en er komt van alles op de leerlingen af. Om deze reden organiseren wij een pre-brugklastraining waarbij leerlingen 4 middagen komen meedraaien op school en alvast informatie/kennis krijgen over 4 belangrijke thema´s rondom de brugklas.
We gaan bijvoorbeeld aan de slag met studievaardigheden, sociale media en sociale vaardigheden.

Meer weten of aanmelden? Op het aanmeldformulier staat meer informatie. Klik hier voor het aanmeldformulier

Meenemen

 • Neem het ingevulde aanmeldformulier mee naar het aanmeldmoment
 • Geef alvast een voorkeur door bij wie uw kind graag in de klas wilt komen. Vul daarvoor het volgende formulier in en neem dat mee naar het aanmelden: Bij vrienden in de klas
 • Eventueel aanmeldformulieren voor Cambridge Engels, MuziekPlus en pre-brugklastraining.

Komt u er niet uit? Neem dan contact met ons op

Wilt u hulp bij het invullen van het aanmeldformulier of lukt het niet om het aanmeldformulier te downloaden en/of te printen, neem dan contact op met onze contactpersonen voor de brugklas:

 • voor de brugklassen van vmbo-tl, havo en vwo neemt u contact op met mevrouw Valerie van den Hoek (HKV@cambiumcollege.nl).
 • voor de brugklassen van vmbo-bb en vmbo-kb neemt u contact op met de heer Tom Hanekmap (HNK@cambiumcollege.nl).

Het vervolg

 • Omstreeks 15 mei 2024 ontvangt uw kind een brief in welke brugklas hij of zij is geplaatst.
 • In juni ontvangt uw kind een uitnodiging voor de kennismakingsmiddag op woensdagmiddag 19 juni 2024. Hij/zij maakt dan kennis met de mentor en de andere kinderen die in zijn/haar klas komen. Komt uw kind in aanmerking voor het VIP-traject dan nodigen we hem/haar samen met u al eerder uit.
 • Net voor de zomervakantie ontvangt u informatie over de (vrijwillige) ouderbijdrage, boeken bestellen en andere praktische informatie over de start van het schooljaar.
 • Wordt uw kind leerling van locatie De Waard, dan komt de mentor van uw kind net voor de zomervakantie kennis maken met u tijdens een huisbezoek.
 • Het nieuwe schooljaar start op maandag 19 augustus 2024. Hoe de eerste dag er uit gaat zien en hoe laat uw kind op school moet zijn, daar informeren wij u ruim op tijd over.
 • In september maakt u als ouder/verzorger kennis met de mentor van uw kind tijdens onze kennismakingsavonden. Als de data van de kennismakingsavonden bekend zijn, dan nemen we daarover contact met u op.

Plaatsing in de brugklas

Plaatsing in een bepaalde brugklas gebeurt aan de hand van het schoolverlaters advies. Leerlingen met een dubbeladvies worden in principe op het hoogste niveau geplaatst. U als ouder/verzorger kan op het aanmeldformulier aangeven op welk niveau u wilt dat uw kind gaat plaatsnemen. Mocht u als ouder/ verzorger kiezen voor een lager niveau, dan is dat natuurlijk ook mogelijk en nemen wij altijd even contact op met u hierover.
Wij bieden een 2-jarige brugklasperiode aan waarbij leerlingen zowel in klas 1 als ik klas 2 de mogelijkheid hebben op te stromen naar een hoger niveau.

De huidige brugklassen op onze locaties:

Locatie de Waard:
-vmbo-bb brugklas
-vmbo-kb brugklas

Locatie Buys Ballot:
-vmbo-tl brugklas
-havo brugklas
-vwo brugklas

Plaatsingstabel

Advies Plaatsing   Advies Plaatsing
vmbo-bb vmbo-bb   vmbo-tl vmbo-tl
vmbo-bb/kb vmbo-bb of vmbo-kb   vmbo-tl/havo vmbo-tl of havo
vmbo-kb vmbo-kb   havo havo
vmbo-kb/tl vmbo-kb of vmbo-tl   havo/vwo havo of vwo
      vwo vwo

Heb je vragen?

Neem dan contact op met onze brugklascoördinator. 

 • voor de brugklassen van vmbo-tl, havo en vwo neemt u contact op met mevrouw Ilona Heimans (HEI@cambiumcollege.nl).
 • voor de brugklassen van vmbo-bb en vmbo-kb neemt u contact op met meneer Tom Hanekmap (HNK@cambiumcollege.nl).