Buitengewoon verlof

Soms is het noodzakelijk dat een leerling buiten de reguliere vakanties verlof nodig heeft. In sommige gevallen is dit mogelijk. Er moet wel een geldige regel voor zijn. In alle gevallen waarin u toestemming krijgt voor extra verlof, wordt de consulent leerplichtzaken van de gemeente op de hoogte gesteld.

Het Cambium College kan bijvoorbeeld verlof verlenen voor een verhuizing of het bijwonen van een huwelijk. 
Buitengewoon verlof wordt niet verleend bij bijvoorbeeld een vakantie in een goedkopere periode. 

In de verlofregeling leest u precies waar het Cambium College wel of geen verlof voor kan verlenen. 

Aanvragen
Dit verlof moet u, ten minste acht weken van tevoren, bij de directie aanvragen door het ‘aanvraagformulier buitengewoon verlof’ in te dienen bij de PM.
De directie kan voor maximaal tien dagen per schooljaar buitengewoon verlof toestaan. Bij de aanvraag dient een werkgeversverklaring te worden gevoegd, waaruit blijkt dat er geen verlof mogelijk is in de schoolvakanties. Dit verlof wordt nooit verleend in de eerste twee weken van het schooljaar.
Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directie of de leerplichtambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directie is verplicht dit te melden aan de leerplichtambtenaar, die beslist of er een proces-verbaal wordt opgemaakt.

Lees meer in de brochure van Regio Rivierenland