Examenjaar

Nu wordt het spannend. Nu gaat het er echt om. Nu moet je laten zien, dat wij je in de afgelopen jaren goed voorbereid hebben op je examen. Je krijgt kijk- en luistertoetsen bij de talen, je wordt goed voorbereid op je praktijkexamen en in mei volgt er nog het digitale avo-examen.

Beroeps oriënterende stage
Ook in de 4e klas maak je nogmaals kennis met het ‘werken in de praktijk’. In november ga je twee weken stage lopen bij een bedrijf.

Maar er is ook nog ruimte voor gezellige zaken. Zo sluit je het kalenderjaar af met een kerstgala, ga je je laatste lesdag met zijn allen een dag uit en sluit je je examens af met een examengala. En dan is het wachten... heb ik mijn diploma gehaald? En dat vieren we uiteindelijk met een prachtige diploma-uitreiking in juli.