Onderwijs

Het Vmbo is onderverdeeld in een 3-tal leerwegen:
1. BB
2. KB
3. TL

Vmbo-BB, kortweg BB, betekent basis beroepsgerichte leerweg. Je leert door doen. Werken en leren met je handen staat voorop. Bij ons wordt je via deze leerweg in vierjaar voorbereid op het mbo, niveau 2. Daar kun je dan bijvoorbeeld verder leren voor timmerman of kapster.

Vmbo-KB, kortweg KB, betekent kader beroepsgerichte leerweg. Ook hier staat leren door doen centraal. Je krijgt veel praktijk gerichte lessen. Als het goed gaat heb je in vier jaar je diploma gehaald. Dan ga je daarna een beroepsopleiding volgen aan een mbo op niveau 3 of 4. Je leert dan voor bijvoorbeeld een allround vakman of doktersassistent.

Vmbo-TL, kortweg TL, betekent theoretische leerweg. Daar leer je vanuit de theorie. Het vmbo-TL van het Cambium College is gehuisvest aan onze locatie Buys Ballot.

De indeling van het onderwijs is voor de BB hetzelfde als voor het KB. In de onderbouw krijg je meer algemeen vormende vakken. In de bovenbouw is het praktijkgericht. Onze informatie is daarom verdeeld per leerjaar.