Mail of post locatie De Waard

U ontvangt regelmatig informatie van het Cambium College. De ene keer ontvangt u dit via de e-mail, de andere keer ontvangt u een brief in uw brievenbus of brengt uw kind een brief mee naar huis. Wellicht vindt u dit verwarrend en weet u niet wat u kunt verwachten. Onze regel hierin is als volgt:
Alle informatie gaat in principe via de e-mail, behalve als u een antwoordformulier of –strookje moet invullen. Dan ontvangt u dit via uw kind of per post. In de meeste gevallen wordt er dan voor gekozen om dit via de mentor mee te geven, zodat de mentor ook op de hoogte is dat er een antwoord verwacht wordt van de ouder(s)/verzorger(s). Gevoelige informatie (bijv. inlogcodes) worden altijd met de post verstuurd.

Mail of post locatie Buys Ballot

De informatieverstrekking vanuit school gaat hoofdzakelijk via de mail. U ontvangt op uw e-mailadres de nieuwsbrieven, maar ook informatie over activiteiten van uw zoon/dochter, uitnodigingen voor informatieavonden, persoonlijke brieven etc.

Het is noodzakelijk dat uw juiste e-mailadres bij ons geregistreerd is. Ook voor het inloggen op het ouderportaal hebben wij uw e-mailadres nodig. Wijziging van uw e-mailadres kunt u doorgeven aan helpdesk@cambiumcollege.nl.

Verstuurde correspondentie aan ouder(s)/verzorger(s)

Hieronder vindt u het overzicht van de brieven die aan de ouder(s)/verzorger(s) zijn gestuurd. Mocht u iets niet ontvangen hebben stuur dan een e-mail naar info@cambiumcollege.nl

Uitgaande post schooljaar 2016-2017  
      
KenmerkVan locatieDatumAanBetreft/korte inhoudVERZONDEN
Alg/1617/000Buys Ballot1-sepklas 2 t/m 6algemene informatieper mail
Alg/1617/001Buys Ballot5-sepklas 1-6Uitnodiging kennismakingsavond oudersper mail
Alg/1617/002De Waard31-augklas 1 - 4Informatie start schoojaarpost en mail
Alg/1617/003De Waard6-sepklas 3Survivaluitreiken
Alg/1617/004De Waard6-sepklas 1 - 4Uitnodiging kennismakingsavond oudersuitreiken
Alg/1617/006Buys Ballot8-sepklas 5 vwo met wiskunde Alessen wiskunde Amail
Alg/1617/007De Waard12-sepbrugklassenhulpvraag kamppost
Alg/1617/009Buys Ballot13-sepklas 1 - 6muziek op het Buys Ballotmail
Alg/1617/012De Waard14-sep2k4kennismakingsavond vervalt ivm ziekte mentormail
Alg/1617/017Buys Ballot15-sepbrugklas Buys Ballotafname diatoetsenmail
Alg/1617/018Buys Ballot15-sepleerlingen 1ha3 met o&olessen Kunstmal
Alg/1617/019De Waard16-sepbrugklassersbereikbaarheid tijdens kampmail
Alg/1617/019Buys Ballot16-sep2e en 3e klasvervanging dhr. Vd Bergmail
Alg/1617/023Buys Ballot20-sepbrugklasoudermeeloopdagmail
Alg/1617/024De Waard20-sep4e klassersexcursie Binnenhofmail
Alg/1617/025Cambium22-sep3bb, 3kb, 3tl, 4h, 4vwoMaatschappelijke stagemail
Alg/1617/026Buys Ballot22-sepklas 6 vwotrieste mededelingmail
Alg/1617/027Buys Ballot22-sep1th1 t/m 1th4ouderklankbord TLmail
Alg/1617/028De Waard23-sepdiv klassendocentenwisseling door vertrek VHVmail
Alg/1617/030De Waard26-sepbrugklassenafname diatoetsenmail
Alg/1617/031De Waard27-sepexamenleerlingenaangepast examenreglementmail & SOM
Alg/1617/032Buys Ballot27-sepklas 5 havo en 6 vwostudiefinanciering duomail
Alg/1617/033Buys Ballot27-sepklas 2 tlvoorlichtingsavond 11 oktober mail
Alg/1617/034De Waard28-sep4e klassersaangepast examenreglementmail
Alg/1617/035Buys Ballot29-sepklas 2 tlaanvullende informatie voorlichtingsavondmail
Alg/1617/036Buys Ballot29-sepklas 3 tl, 4 tl, 4 havo, 5 havo, 4 vwo, 5 vwo, 6 vwoPTA'smail
Alg/1617/037Buys Ballot29-sepklas 2 havo en 2vwoveldwerk watermail
Alg/1617/038De Waard3-oktouders De Waardinformatieavond alcohol door gemeentemail
Alg/1617/042Buys Ballot7-oktklas 4 havouitnodiging voorl.avondnieuwsbrief
Alg/1617/043Buys Ballot7-oktklas 5 vwouitnodiging voorl.avondmail
Alg/1617/044Buys Ballot7-oktklas 5hges3vervanging lessen WEDnieuwsbrief
Alg/1617/045Buys Ballot7-oktklas 4hvervanging lessen PNKnieuwsbrief
Alg/1617/046Buys Ballot7-oktklas 3 hvervanging lessen PNKnieuwsbrief
Alg/1617/047buys Ballot7-oktbrugklasdiatoetsenmail en nieuwsbrief
Alg/1617/049buys Ballot7-oktklassen mw vd Zalmlessen mevrouw v.d Zalmmail
Alg/1617/050De Waard11-okt2k1lesuitval 11-10persoonlijk
Alg/1617/052Buys Ballot13-oktexamenleerlingenTW1mail
Alg/1617/053Buys Ballot13-oktklas 4 vwoproject maatschappijleermail
Alg/1617/055Buys Ballot14-okt2alessen Engelsmail
Alg/1617/056Buys Ballot14-okt3alessen Engelsmail
Alg/1617/057De Waard17-okt2k1 - 2b2foto bij Rabobankmail
Alg/1617/060Buys Ballot21-okt4tl, 5havo en 6vwo met kunstmuseumtourmail
Alg/1617/061Buys Ballot17-oktalle basisscholenFlyer voorlichtingsavonden post
Alg/1617/062Buys Ballot21-okt4 tlBerlijn buitenlandreismail
Alg/1617/063Cambium21-okt18+toestemming ouders 18+mail
Alg/1617/064Buys Ballot18-okt4 tlfoto's SWS Den Boschmail
Alg/1617/068Buys Ballot20-okt4tlinschrijven KW1Cmail
Alg/1617/069Buys Ballot20-okt5 havo en 6 vwoinleveren PWSmail
Alg/1617/070Buys Ballot 20-okt3tlinformatie Youtechmail
Alg/1617/072Buys Ballot31-okt3 havouitnodiging voorl.avondmail
Alg/1617/073Buys Ballot31-okt3 vwouitnodiging voorl.avondmail
Alg/1617/074Buys Ballot31-oktalle leerlingenUitnodiging 10-minutengesprekmail
Alg/1617/075Buys Ballot1-novbrugklasleerlingen met dyslexieuitnodiging informatieavond dyslexiemail
Alg/1617/077Buys Ballot3-nov1ha1gebruik foto'smail
Alg/1617/078Buys Ballot3-nov5 havo en 6 vwouitnodiging voorl.avond rol ouders in studiekeuzemail
Alg/1617/079Buys Ballot4-nov5 vworekentoetsmail
Alg/1617/082De Waard7-nov1e kunstklasKunstklas on Tourmail
Alg/1617/083Buys Ballot7-nov3h2lessen wiskundemail
Alg/1617/084De Waard9-nov3bb & 3kbuitnodiging opleidingenmarktmail
Alg/1617/085De Waard9-nov4kb, 3-4 tl, 4-5 havouitnodiging opleidingenmarktmail
Alg/1617/086De Waard10-novklas 4uitnodiging rapport-/10 minutengesprekkenmail
Alg/1617/088Buys Ballot10-nov2h3roosterwijziging wiskunde dhr. Mulder en dhr. Gosselinknieuwsbrief
Alg/1617/089Buys Ballot10-nov5hges3roosterwijziging geschiedenis dhr. V.d. Slootnieuwsbrief
Alg/1617/090Buys Ballot10-nov2a2roosterwijziging geschiedenis dhr. V.d. Slootmail
Alg/1617/091Buys Ballot10-novklassen mw Wassensroosterwijziging Frans mw. Wassensmail
Alg/1617/092Buys Ballot10-novdiverse klassen vworoosterwijziging wiskunde mail
Alg/1617/094Buys Ballot15-nov6 vwo en 5 havoinleveren PWSmail
Alg/1617/098De Waard17-nov3kinformatie avond uitwisselingpersoonlijk
Alg/1617/099Buys Ballot17-nov5 havo scheikundeextra lessen scheikundenieuwsbrief
Alg/1617/106Buys Ballot18-novinstromers klas 2 t/m 4diatoetsen 0-metingmail
Alg/1617/107Buys Ballot21-nov2vwooverlijden vader Mark Schenkmail
Alg/1617/109Buys Ballot22-nov4afatl1lessen Fransmail
Alg/1617/112Buys Ballot24-novouders 2a1 en 2a2afscheid vader Mark en Claudiamail
Alg/1617/113Buys Ballot24-novouders 2h4 en 2h3lessen Fransnieuwsbrief
Alg/1617/115Buys Ballot25-novouders 4a en 4h geschiedenis mw. De Weerdverlof mw. De Weerdmail en nieuwsbrief
Alg/1617/116Buys Ballot25-novouders 1a2, 4tlfa1, 4afatl1lessen Frans mw. Blandinemail
Alg/1617/119De Waard25-novklas 3keuzedeel kiezenmail
Alg/1617/122Buys Ballot29-nov5havo met scheikundeponieuwsbrief
Alg/1617/123Buys Ballot29-novouders zonder e-mailadresgeen e-mailadres geregistreerdmail
Alg/1617/124Buys Ballot29-nov5 vwo deelnemers Berlijn75 euro retourmail
Alg/1617/128De Waard1-decalle oudersmogelijk stroomuitvalmail
Alg/1617/129Buys Ballot1-dec3havoUitnodiging vakkenpakketkeuzemail
Alg/1617/130Buys Ballot1-dec3vwoUitnodiging vakkenpakketkeuzemail
Alg/1617/131Buys Ballot2-dectl diverse klassenwiskunde lessen mevrouw Brandsmail
Alg/1617/132Buys Ballot2-decklassen BGMvervanging lo BGM havomail en nieuwsbrief
Alg/1617/133Buys Ballot2-dec1th2vervanging mentoraatmail
Alg/1617/136De Waard6-dec3e klassenuitwisseling Walsrode - aanmeldenpersoonlijk
Alg/1617/137Buys Ballot6-dec1ha1, 1ha2, 3h3vervanging lessen lo BGMmail
Alg/1617/138Buys Ballot6-decthuisblijvers 4 tlthuisblijfprogrammamail en brief
Alg/1617/139Cambium6-decalle ouders Cambiumverkeerssituatie KW-weg/vHeemstrawegmail
Alg/1617/144Buys Ballot9-dec2tl en 2havoCambiumuurmail en nieuwsbrief
Alg/1617/145De Waard9-dec2e klassenPSO Doe Dagen Geldermalsenmail
Alg/1617/146De Waard9-dec1e en 2e klasseninteractief theater Fiets4Safe mail
Alg/1617/148Buys Ballot12-decklassen van dhr. Snel en mw. Brandslessen wiskundemail
Alg/1617/149De Waard12-dec4e klassersworkshops ckvpersoonlijk
Alg/1617/150Buys Ballot12-decleerlingen uitwisseling BrakelUitwisseling Brakelmail
Alg/1617/154Buys Ballot16-decklas 4h1, 4h3, 5h2maatschappijleernieuwsbrief
Alg/1617/156Buys Ballot16-decklas 4h1, 4h3, 5h2maatschappijleernieuwsbrief
Alg/1617/157Buys Ballot16-dec3tl3Sfeer in de klasmail
Alg/1617/159De Waard20-dec3e en 4e jaarKerstgalamail
Alg/1617/161Buys Ballot22-dec1a1 en 1a2diatoetsen en diatekstmail
Alg/1617/164De Waard9-jan4e klassersrekentoetsmail
Alg/1617/167De Waard11-jano-v klas 2informatieavond keuzetrajectmail
Alg/1617/169Buys Ballot12-jan2H4, 3H1, 3H2 en 3H4vervanging verlof LDNmail
Alg/1617/175Buys Ballot19-janbrief 18+toestemming ouders 18+mail
Alg/1617/180Buys Ballot19-janopstromers 4 tlUitnodiging vakkenpakketkeuzemail
Alg/1617/181Buys Ballot19-jan2a1docentwisselmail
Alg/1617/182Buys Ballot19-jan1 havo/vwo en 1 vwoCambridge Engelsmail
Alg/1617/183De Waard20-jan2e klassenprofielkeuzepost
Alg/1617/185Buys Ballot24-jan6 vwo en 5 havoPWS presentatiesmail
Alg/1617/190Buys Ballot31-jan2 tlkeuzeformuliermail
Alg/1617/191Buys Ballot31-janalle leerlingen10-minutengesprekpost en meegegeven
Alg/1617/192Buys Ballot31-jan1a1 en 1a2Cambridge Engelsmail
Alg/1617/195Buys Ballot2-feb3havowerkweek Schoorl en Alkmaarmail
Alg/1617/196Buys Ballot2-feb4 vwodebat maatschappelijk projectmail
Alg/1617/197Buys Ballot3-feb3 tluitnodiging voorlichtingsavondmail
Alg/1617/198Buys Ballot3-jan4 tluitnodiging presentaties swsmail
Alg/1617/199De Waard3-feb2e klassennieuwe keuze profielmail en pers
Alg/1617/205Buys Ballot7-febexamenleerlingencontrole SE-cijfersmeegegeven
Alg/1617/208De Waard13-febouders klas 2 profiel e7O en z&wbedankt voor meedenkenmail
Alg/1617/209Buys Ballot13-feb2h2lessen wiskundemail
Alg/1617/210Buys Ballot13-feb2a o&olessen o&omail
Alg/1617/211Buys Ballot13-feb1ha1lessen wiskundemail
Alg/1617/212Buys Ballot13-feb3h1 en 3h2lessen economiemail
Alg/1617/215Buys Ballot14-febdiverse lln 1h en 1aCambridge placementmail
Alg/1617/223Buys Ballot21-feb3 vwo en 3 faLillebrief
Alg/1617/224Buys Ballot21-feb5 vwo naexcursie natuurkundebrief
Alg/1617/225Buys Ballot21-febdiverse lln10-minutengesprek mw van Hoornbrief
Alg/1617/227Buys Ballot23-feb2h3docentwissel geschiedenisnieuwsbrief
Alg/1617/228Buys Ballot23-feb1ha1docentwissel geschiedenisnieuwsbrief
Alg/1617/229Buys Ballot23-febbrugklastalentrichtingnieuwsbrief en mail
Alg/1617/231Buys Ballot24-feb2a2mentoraat en geschiedenismail
Alg/1617/232Buys Ballot24-feb3a1Duitsmail
Alg/1617/236De Waard8-mrt2e klassenbedrijfsbezoekenmail
Alg/1617/241De Waard13-mrt3 BBuitvraag kamppersoonlijk
Alg/1617/256De Waard13-mrt2 KBkeuze Duitspost
Alg/1617/244Buys Ballot14-mrt5 havo en 6 vwo met natuurkundeinleveren boekjesmail
Alg/1617/245Buys Ballot14-mrtdiverse ouders van ll met dyslexievragenlijst VUmail
Alg/1617/248De Waard16-mrtbrugklassenScapinomail
Alg/1617/250De Waard20-mrtdeelnemers uitwisselingprogramma uitwisseling Walsrode in Zbmpersoonlijk
Alg/1617/251Buys Ballot20-mrt5 vwopws informatiemail
Alg/1617/252Buys Ballot20-mrtbrugklas talentrichtingmail
Alg/1617/255De Waard24-mrt2e klas zw keuze wi of Duitspost
Alg/1617/256Buys Ballot24-mrt3 vwowerkweek st Michielsgestelmail
Alg/1617/259Buys Ballot28-aprklas 1, 3 en examenklassenTevredenheidsenquetemail
Alg/1617/260De Waard29-mrtklas 3 GGD gezondheidscheckmail
Alg/1617/265Buys Ballot30-mrtbrugklasNIOpost
Alg/1617/266Buys Ballot30-mrt2 havovervanging Richellenieuwsbrief
Alg/1617/267Buys Ballot30-mrt2h1 ARTvervanging Richellenieuwsbrief
Alg/1617/268Buys Ballot30-mrtdiverse klassen vwo van BOGvervanging Richellemail
Alg/1617/272De Waard4-apro-v de waardaandacht voor social mediapost
Alg/1617/273Buys Ballot5-aprouders sportklas 1uitnodiging demo sportklasmail
Alg/1617/274Buys Ballot5-aprouders 4 vwoBerlijn/Romemail
Alg/1617/275Buys Ballot6-aprouders 6 vwoexamemtrainingmail
Alg/1617/281De Waard12-apr3 BB deelnemers kampprogramma kampmail en pers
Alg/1617/282buys ballot13-aprexamenleerlingenmail check se-cijfersmail
Alg/1617/283Buys Ballot13-aprexamenleerlingencontrole SE-cijfersmail
Alg/1617/286De Waard19-apr4e klassersinformatie laatste wekenmail
Alg/1617/287De Waard20-apr4e klassersgeruchten over ongewenste kolderdagmail
Alg/1617/292De Waard21-apr3k naskextra lessen vanwege vele lesuitvalmail
Alg/1617/293Buys Ballot21-apr3 klassen van mw van Wezellessen Fransmail
Alg/1617/298Buys Ballot10-mei1ha1wisseling docentmail
Alg/1617/299Buys Ballot10-mei3h4wisseling docentmail
Alg/1617/304Buys Ballot16-mei2e klasSportiommail
Alg/1617/305De Waard16-mei3e klassenrekentoetsmail
Alg/1617/308Buys Ballot17-mei3havo en 3 vwobrief grafische rekenmachinesmail
Alg/1617/309Buys Ballot18-mei1th4hoofdluismail
Alg/1617/317Buys Ballot24-meiafdeling vwoabsentie dhr Leupenmail
Alg/1617/318Buys Ballot24-mei4 havo scheikundepo Zoutennieuwsbrief
Alg/1617/321Buys Ballot24-mei5a1 en 5a3Nederlandsmail
Alg/1617/323De Waard29-meiklas 4inventarisatie eindfeestmail
Alg/1617/328De Waard31-mei2B1, 2K1 & 2K3excursie nationaal monument Kamp Vughtmail
Alg/1617/330Buys Ballot1-junbrugklas 17-18Uitnodiging kennismakingsmiddagmail
Alg/1617/331Buys Ballot1-jun1 tl/havoAmelandmail
Alg/1617/332Buys Ballot1-junNieuwe Brugklas leerlingen havo/vwo en vwoinformatie Chromebookspost
Alg/1617/333Buys Ballot1-jun1a2 en 4a1lessen Nederlands dhr. Joosenmail
Alg/1617/338De Waard8-junnieuwe brugklassersuitnodiging kennismakingsmiddagbrief
Alg/1617/339Buys Ballot13-jun5a1 en 5a3proefwerk Nederlandsmail
Alg/1617/342Buys Ballot13-jun2tlCTW4 naskmail
Alg/1617/346Buys Ballot16-jun1ha1 en 1a1chromebooksmail
Alg/1617/348Buys Ballot19-jun4 vwostage in 5 vwomail
Alg/1617/356Buys Ballot26-jun3e klassenWalibimail
Alg/1617/357Buys Ballot26-junoverstappers 1ha1 en 1a1 chromebooksinformatie rentcompanymail
Alg/1617/358De Waard28-jun1e en 2e klassentussenstand sponsorloopmail
Alg/1617/362Buys Ballot30-junvwointerim conrectormail
Alg/1617/363Buys Ballot30-junbrugklasslotactiviteitmail
Alg/1617/365Cambium College3-julalle leerlingenwerkzaamheden computernetwerktmail
Alg/1617/368De Waard4-julouders/verzorgers 1-4geen feestelijke activiteiten op woe 5-7mail
Alg/1617/369Cambium College4-julouders locatie Buys Ballottrieste mededeling mail
Alg/1617/371Buys ballot7-julklas 1 t/m 5schooljaar 2017-2018mail