Onderwijstijd

Alle leerlingen hebben recht op een bepaalde hoeveelheid onderwijstijd per schooljaar. In de onderbouw en de bovenbouw is dat meer dan in de eindexamenklassen. De onderwijstijd wordt gerekend in klokuren. Afhankelijk van het leerjaar van uw kind is de onderwijstijd als volgt bepaald:

Urennorm vmbo:

Klas 1, 2 & 3: minstens 1000 uur
Klas 4 (examenjaar): minstens 700 uur
 

Urennorm havo

Klas 1, 2, 3 & 4: minstens 1000 uur
Klas 5 (examnjaar): minstens 700 uur

Urennorm vwo

Klas 1, 2, 3, 4 & 5: minstens 1000 uur
Klas 6 (examenjaar): minstens 700 uur.

 

Het Cambium College stelt alles in het werk om lesuitval zoveel mogelijk te voorkomen. In geval van langdurige ziekte van een docent probeert de school zo snel mogelijk een vervanger te vinden. Waar mogelijk zullen tussenuren naar het begin of eind van de dag worden verplaatst, zodat het rooster zoveel mogelijk aaneengesloten blijft. Als dat niet lukt, proberen we een ruimte te vinden waar de leerlingen hun tijd nuttig kunnen besteden.
Daarnaast kunnen zij ontspanning zoeken in de aula.

Of het Cambium de onderwijstijd realiseert kunt u terugvinden in Scholen op de Kaart