Talentontwikkelingen

 
Jezelf ontwikkelen vinden we heel belangrijk. Daarom bieden wij talentontwikkeling aan. Voor schooljaar 2018-2019 is het aanbod in de brugklassen als volgt:
 

De Waard - Talentontwikkelingen


In de brugklasklassen op locatie De Waard kan gekozen worden voor:
  • Sport, Kunst of Allround

Alle leerlingen worden geplaatst in hun eerste keuze. Bij het eerste rapport wordt gekeken of de leerling in de juiste route zit. Eventueel kan er dan nog worden overgestapt.

Alle brugklassers hebben een lessentabel van 31 lesuren per week en er geldt een 50 minuten rooster. 27 Lesuren zijn voor iedereen gelijk. De leerlingen geven zelf invulling aan de overige vier uren door het kiezen van een route Sport, Kunst of Allround. Hieronder wordt kort ingegaan op de inhoud van deze routes.

De Waard - Sport (bb en kb)

In de sportklas krijgt de leerling elke week een aantal lesuren waarin sport de belangrijkste plaats inneemt. Er zijn een aantal workshops en clinics: bijvoorbeeld golven en schermen. Buiten het reguliere lesrooster om bezoeken we bv voetbal- en basketbalwedstrijden.

De Waard - Kunst (bb en kb)

In de kunstklas worden de kunstzinnige talenten ontwikkeld. Er wordt aandacht besteed aan toneel, dans, drama, tekenen, schilderen en handvaardigheid. Daarnaast zijn er een aantal workshops.

De Waard - Allround (bb en kb)

De leerlingen gaan op een veelzijdige manier aan de slag. Ze ontplooien zichzelf op allerlei gebied. Een aantal voorbeelden zijn techniek, koken, beeldende vorming en media.

Buys Ballot - Talentontwikkelingen

In de brugklasklassen op locatie Buys Ballot kan gekozen worden voor:

  • VMBO TL/Havo   : Sport, Art of Bèta Challenge
  • HAVO/VWO       : Sport, Art, Technasium of Regulier
  • VWO                 : Sport, Art, Technasium of Regulier

Meeloopmiddag talentontwikkeling

De gekozen talentontwikkeling is voor het gehele brugklasjaar. Aan het eind van klas 1 kan eventueel worden overgestapt en wordt de keuze voor klas 2 en 3 ingevuld. Om aanstaande brugklassers te helpen bij hun keuze zijn er woensdagmiddag 7, 21 en 28 februari 2018 meeloopmiddagen voor de talentontwikkelingen. Aanmelden hiervoor kan tijdens het Open Huis.

Leerlingen geven op het aanmeldformulier een eerste én tweede keus voor een talentontwikkeling op. Het streven is om iedere leerling bij de eerste keuze te plaatsen, maar indien er teveel aanmeldingen zijn, volgt een loting en worden uitgelote leerlingen bij hun tweede keuze geplaatst.

Alle brugklassers hebben een lessentabel van 31 lesuren per week en er geldt een 50 minuten rooster. Er is een basisrooster van 28 lesuren en daarbovenop drie talent-uren Sport, Art, Bèta Challenge of Regulier. Het Technasium kent twee blokuren per week, dus in totaal vier lesuren Technasium. Deze leerlingen hebben een basis lesuur Kunst minder per week, zodat ook zij 31 lesuren naar school gaan en dus geen extra uren maken. Hieronder worden de afzonderlijke talentontwikkelingen toegelicht.

Buys Ballot - A.R.T. (tl, havo en vwo)

A.R.T is er voor leerlingen die graag creatief uitgedaagd willen worden. A.R.T. staat voor Artistieke Richting voor Talentontwikkeling en omdat wij vinden dat er geen niveau aan creativiteit verbonden is, zitten de tl, havo en vwp leerlingen bij elkaar in de groep. Gedurende drie lesuren achter elkaar werken leerlingen bij dit vak iedere week aan creatieve projecten. A.R.T wordt gegeven per leerjaar tot en met de derde klas.

Als A.R.T. docenten vinden wij het niet belangrijk dat leerlingen heel goed kunnen tekenen, dansen zingen of filmen, maar het is wel een vereiste om open te staan voor nieuwe dingen. Tijdens de A.R.T lessen maken en ervaren leerlingen verschillende dingen op het gebied van Kunst. Zoals bijvoorbeeld schilderen, animatiefilms maken, Street art of mode ontwerpen. Verder leren A.R.T. leerlingen werken met verschillende materialen, “out of the box” denken en samenwerken met medeleerlingen. Ook staat er elk schooljaar een leuke excursie of workshop op het programma, zoals het bezoeken van musea, tentoonstellingen en het samenwerken met kunstprojecten in Zaltbommel. Aan iedere opdracht kunnen leerlingen hun eigen draai geven, waardoor A.R.T. leuk is voor meiden en jongens. Link naar meer informatie over A.R.T.                                                                                                           

Buys Ballot - Sport (tl, havo en vwo)

Het programma van de sportklas is gericht op verbreding en verdieping van het reguliere lesaanbod. Het programma is sinds de start in 2010 steeds verder ontwikkeld. Nieuwe methodieken, trends en materialen zijn eigen gemaakt. In samenwerking met diverse sportverenigingen en organisaties is er een gevarieerd en aantrekkelijk programma tot stand gekomen. Verder zijn er extra sportactiviteiten zoals deelname aan wedstrijden en clinics. Tevens worden er wedstrijden en trainingen op topsport niveau bezocht. Gelukkig zijn er ieder jaar ouders die willen helpen met het rijden naar diverse accommodaties zoals bijvoorbeeld naar de golfbaan in Kerkdriel of de klimhal in Tilburg.

Wanneer je de sportklas tegenkomt in de gymzaal of op locatie is het een blauwe oase want iedere sportklas leerling krijgt aan het begin van de brugklas een mooi sportklastenue.

Belangrijke vaardigheden in de sportklas zijn samenwerken, hulpverlenen, organiseren, leiding geven, omgaan met verschillen en grenzen verleggen. Het is erg belangrijk dat leerlingen in de sportklas een brede interesse hebben en bereid zijn om elkaar te helpen. Wij hopen dat leerlingen na het volgen van de sportklas een vervolgopleiding gaan doen in de sportsector. Voor leerlingen op de tl wordt deze doorstroom extra aantrekkelijk, omdat sinds dit schooljaar het op de tl mogelijk is om LO als examenvak te kiezen. Link naar meer informatie over sport

Buys Ballot - Regulier (havo en vwo)

Leerlingen die kiezen voor regulier volgen 3 uur per week projectonderwijs. Deze projecten worden aangeboden door de vakken wiskunde, Engels en Nederlands, maar zijn algemeen van onderwerp. Eén van de projecten van Nederlands is bijvoorbeeld: het maken van een overlevingsgids.

Een onderwerp gebaseerd op het het programma:’ Expeditie Robinson’ .  De leerlingen worden de eerste les ‘meegenomen’ naar het eiland Borneo en d.m.v. een film leren ze het een en ander over het eiland. Gedurende de lessen vergroten ze kun kennis en kunnen ze vervolgens een overlevingsgids maken. Tijdens de projecten werken ze soms alleen, soms in groepjes. Ze presenteren hun gemaakte werk en helpen elkaar indien nodig.

Tijdens de projectlessen Wiskunde komen leerlingen op een andere manier in contact met wiskunde. Door het doen van opdrachten en projecten willen we creativiteit stimuleren en leerlingen intellectueel uitdagen. We stimuleren het samenwerken door aan groepsopdrachten te werken waarbij we leerlingen andere manieren van werken laten zien en ervaren.

Ook bij Engels werken de leerlingen aan projecten. Creëer bijvoorbeeld je eigen eiland inclusief beleid en voorzieningen en natuurlijk in het Engels.

Buys Ballot - Technasium (havo en vwo)

Het technasium is uitdagend en ondernemend bèta-onderwijs voor havo en vwo leerlingen. Het technasium richt zich vooral op de 7 bèta-werelden: Water, energie & natuur, mobiliteit & ruimte, science & exploration, voeding & vitaliteit, market & money, mens & medisch en lifestyle & design. In groepsverband werken aan praktijkopdrachten staat bij ons centraal, waarbij de resultaten door de leerlingen zelf aan (externe) opdrachtgevers worden gepresenteerd. Een vast team van gedreven docenten met stevig gewortelde relaties binnen het (regionale) bedrijfsleven helpt hen hierbij. Leerlingen volgen binnen het technasium het vak Onderzoeken & Ontwerpen (O&O).

Ons technasium is een springplank voor innovatie. We bereiden de leerlingen voor op de toekomst door hun nieuwsgierigheid te prikkelen en ze te laten nadenken buiten de gebaande paden. Ze leren samenwerken op basis van uitdagingen uit de praktijk. Daarbij staan denken en doen centraal, meer in het bijzonder: denken in kansen en oplossingen. Daarbij speelt ondernemerschap zeker een rol, mede dankzij de intensieve samenwerking met het lokale bedrijfsleven. Link naar meer informatie over Technasium

Buys Ballot - Bèta Challenge (tl)

Vanaf het schooljaar 2017- 2018 is er op het Cambium College een Bèta Challenge Programma (BCP) pilot gestart. Het Bèta Challenge Programma is een lesprogramma dat speciaal is ontwikkeld voor VMBO-TL.

Leerlingen werken het hele jaar door aan opdrachten van bedrijven en instellingen (bijvoorbeeld ziekenhuis of gemeente). Deze opdrachten hebben altijd iets te maken met techniek of technologie en worden in groepsverband uitgevoerd. De leerlingen doen onderzoek, verzamelen kennis over de opdrachtgever en maken bijvoorbeeld een ontwerp voor een nieuw product.

Het vak Technologie & Toepassing (T&T) maakt deel uit van het Bèta Challenge programma. Bij het vak T&T leren de leerlingen om de theoretische kennis en algemene vaardigheden uit de andere schoolvakken toe te passen in een complexe opdracht. Dit doen ze door samenwerken, analyseren, onderzoeken en presenteren.

Het Bèta Challenge Programma heeft een sterk loopbaan oriëntatie en begeleiding (LOB) component. Leerlingen komen in contact met vervolgopleidingen, bedrijven, instellingen en beroepen. Zo kunnen ze voor zichzelf uitvinden wat ze leuk vinden, waar ze goed in zijn en waar ze later wat mee kunnen. Leerlingen worden daardoor goed voorbereid op een vervolgopleiding, op het MBO. De beoordeling is vooral gericht op de ontwikkeling van vaardigheden en competenties, die belangrijk zijn voor een succesvolle carrière in het MBO en bedrijfsleven.

Vanaf schooljaar 2018-2019 zal Bèta Challenge Programma officieel vorm krijgen en zal het vak T&T vanaf leerjaar 1 aangeboden worden aan de leerlingen die hiervoor kiezen. Het programma zal elk schooljaar verder de opleiding uitgerold worden en uiteindelijke kunnen leerlingen ook examen doen in het vak T&T.