Het VWO


Het vwo staat voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Deze leerweg bereidt leerlingen in zes jaar voor op het hoger beroepsonderwijs (hbo) en in het bijzonder op het wetenschappelijk (lees: universitair) onderwijs. Onder het vwo kunnen zowel het gymnasium als het atheneum worden verstaan. Als we op het Cambium over het vwo spreken, bedoelen we het atheneum (dus zonder verplicht Grieks en/of Latijn). Op deze afdeling bieden we het Technasium, het reguliere atheneum en een kunstklas aan. Op het vwo krijgen de leerlingen een grotere hoeveelheid leerstof te verwerken dan op het havo. Bovendien gaan we uit van een nog sterkere mate van zelfstandigheid.