De theoretische leerweg


De theoretische leerweg (TL) van het vmbo is – zoals de naam al verraadt – een meer theoretisch ingestoken leerweg dan de kaderberoepsgerichte of basisberoepsgerichte variant van het vmbo. Leerlingen van de TL krijgen alleen algemeen vormende vakken als Nederlands, Engels, economie, natuurkunde, geschiedenis of biologie. Aan het eind van de derde klas kiezen leerlingen een vakkenpakket van zes of zeven vakken; zes als ze naar het mbo willen, zeven als ze naar het havo willen. Per sector zijn er een of twee verplichte vakken naast het Nederlands en Engels die voor alle sectoren verplicht zijn. Naast deze verplichte en gekozen vakken volgen alle leerlingen maatschappijleer, kunstvakken en lichamelijke opvoeding.

De leerlingen van 4 TL maken op het Koning Willem I College in 's-Hertogenbosch een sectorwerkstuk. Daarmee kunnen onze leerlingen een verantwoorde keuze maken voor het vervolgonderwijs.