Onderwijs

In de brugklas krijgen alle vwo-leerlingen (behalve kunstklasleerlingen) het vak onderzoeken en ontwerpen (O&O). Het vak O&O wordt gegeven van klas 1 tot en met het eindexamenjaar. Naast het vak O&O volgen de leerlingen
ook de theorievakken. Zij maken kennis met de wereld van natuur en techniek. Ze leren hoe je onderzoek doet, hoe je een ontwerp maakt en hoe je dat samen aanpakt.

In het technasium krijgen de leerlingen de kans om hun persoonlijke kwaliteiten te verbeteren en nieuwe vaardigheden aan te leren die passen bij de praktijk van hoger opgeleide bètatechnici. In de technasiumwerkplaats gaan we aan de slag met uitdagingen uit het bedrijfsleven. We nemen een kijkje in het beroepenveld door op bezoek te gaan bij opdrachtgevers en deze ook uit te nodigen op school om het werk mee te beoordelen.

Het technasium is uitdagend en verrijkend en ook gewoon, want het gaat er om kennis en vaardigheden die iedereen kan gebruiken.
Meer informatie